Leringen van Sathya Sai Baba

Love all Serve all

You must be Happy

Why worry, be Happy

Help ever Hurt never

Love as Feeling is Peace

Love as Thought is Truth

Body is like a water bubble

Love in Action is Righteousness

Love as Understanding is Non-violence

Don't care for marks, care for remarks

One I need to protect, the other to correct

Anything can be achieved with faith in God

Happiness is the interval between two pains

Hands that help are holier than lips than pray

A pure heart is the inner purpose of all discipline

The goal of life is to experience the sweetness of Divine Love

There is enough for everybodies need, not for everyones greed

My mission is to spread happiness, and so I am always ready to come among you...

The Purpose of life is to grow in love, expand that love and to merge with God who is Love, and this is best done through service

Love all... Serve all! If you lift the hand to serve, to help, to console, to encourage another man, you are lifting it for God. Service to man is service to God

True freedom consists of recognising and realising this Heart or Divine Principle; knowing which, one becomes the knower of everything. Perfect freedom is absolute desirelessness. Ask for what I have come to give, Liberation !

I only ask that you turn to me when your mind drags you into grief or pride or envy. Bring me the depths of your mind, no matter how grotesque, how cruelly ravaged by doubts or disappointment. I know how to treat them

We shall know no peace until we serve. It is an inner urge to experience a sense of kinship with all mankind, with all life — but we must serve without a sense of duty. Duty without love is deplorable; duty with love is good; love without duty is Divine

You may not get a chance to partake in some gigantic scheme of service through which millions may be benefited. You can lift a lame lamb over a style, or lead a blind child across a busy road. That too is an act of worship

Service must be genuine effort to remove the suffering of others. There should be no sense of superiority or patronage. Do not worry about the result. Help as much as you can, as efficiently as you can, as silently as you can, as lovingly as you can. Leave the rest to God, who gave you the chance to serve

If there is righteousness in the heart, there will be beauty in the character.
If there is beauty in the character, there will be harmony in the home.
If there is harmony in the home, there will be order in the nation.
When there is order in the nation, there will be peace in the world.

News should be collected from all directions and not be limited to the negative.

 

Current newspapers are responsible for our thoughts, which reflect no truth.

 

Our news, our thoughts must be true, be pure.
Love all, serve all.

 
Sathya Sai Baba geeft Interview

'Swami's verklaringen zijn een herhaling van wat hij ons al verteld heeft. Meer veranderingen op aarde, in toenemend tempo. Aardbevingen, overstromingen, orkanen, meer politieke onrust over de gehele wereld, meer afbrokkelende bergen van financieel papier. Zorg dat je grondstoffen hebt als land, goud, zilver, zaden, enzovoort.

 

Het enige grote ding dat hij toevoegde was dat vanaf dit moment ook toegewijden problemen zullen hebben op deze planeet. Maar wees niet ongerust, zolang we in ons hart weten dat we de eeuwige bron zijn en we kalm blijven, zal alles goed voor ons uitpakken, ongeacht wat de fysieke uitkomst zal zijn.

 

Nu je dit weet, heb je de verantwoordelijkheid om werkelijk de God te zijn, die je bent en er niet slechts over te spreken. Herinner je altijd wie je werkelijk bent en denk, spreek en leef als zodanig. Ongeacht wat de Schepping voor jou in petto heeft.

 

Dit was het zo ongeveer.'

 

Lightstorm

Sai Baba : Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen ? Kom, stel je vragen.

 

Nieuw Zeelanders : Baba, we hebben duizenden kilometers gereisd om u te kunnen zien. Zegen ons alstublieft.

 

Sai Baba (liefdevol en zacht) : Nee, geen duizenden kilometers, jullie hebben nog geen millimeter afgelegd. Hebben jullie de reis in je hart gemaakt ? Jullie zijn er nog niet eens mee begonnen. Hoe kun je dan zeggen "duizenden kilometers..." ? Het is slechts een fysieke reis. Hoe is het met jullie spirituele reis, hebben jullie moeite om er mee te beginnen ? Ga naar binnen, zodat je Baba in je hart kunt zien. Daarna ben je hier welkom.

 

Nieuw Zeelanders : Maar, ik doe alles om die reis te maken. Het is zo moeilijk, Swami.

Sai Baba : Ja, ja, ik ben me bewust van je voornemens en zwaktes. Je boosheid is je grootste vijand ! Verwijder het en je reis naar God zal zich spontaan ontwikkelen. Begin met veel minder bagage en het zal een goede reis blijken te zijn. Je zult niet slagen, zolang je jouw boosheid en jaloezie niet verwijdert. Dit zijn de onzichtbare duivels die in jou dansen en jou martelen. Te veel boosheid...

 

Nieuw Zeelanders : Hoe komen we dichter bij u, Baba ?

 

Sai Baba : Afstand is er alleen in jouw verbeelding. Je bent altijd dicht bij me, wanneer je beseft dat ik in je hart ben. Maar, totdat dit gebeurt, ben ik hier en jij daar, duizenden kilometers van elkaar. Er wordt geen verbinding gemaakt. Oefen dat, wat ik wil dat je doet en dan ben ik automatisch van jou. Verwijder je boosheid en jaloezie; laat je ego vervliegen en zuiver je hart... ik ben daar. Heb je er ooit aan gedacht minstens één idee, één lering van mij te beoefenen ? Doe het, doe het, doe het ! Dan zal succes zeker komen en de zegeningen zullen stromen.

 

Nieuw Zeelanders : Swami, hoe kunnen we uw zegeningen ontvangen ?

 

Sai Baba : Zegeningen zijn er altijd, als de Zon die altijd schijnt. Wanneer je de ramen van je huis opent voor de Zon, stroomt het licht naar binnen en verdwijnt alle duister. De hoeveelheid licht hangt af, van hoe ver je de ramen opent. Op dezelfde manier hangen mijn zegeningen af, van hoe groot jouw hart is, hoe expansief jouw liefde is. Jij hebt te veel boosheid in je ! Verwijder al de duivelse kwaliteiten en alles zal Goddelijk zijn.

 

Nieuw Zeelanders : Hoe kunnen we voor Sai's missie werken, als echte dienaren van de Heer ?

 

Sai Baba : Baba schonk hiervoor de Sai organisatie. Gebruik het zoveel als je kunt, door Seva te doen, door toewijding en door ieder lief te hebben. Jij bent soms heel erg ongeduldig met de organisatie. Ik weet het, ik weet het, ik bekijk het allemaal... Baba maakt de regels met een bepaalde reden. Zonder deze regels, zonder discipline, wordt het spoedig een dierentuin ! Discipline is het parool op ieder spiritueel pad. De Sai organisatie is geen Rotary of Lions Club ! Het is geen familie club; het is zuiver spiritueel en een dienende organisatie. De naam "SAI" betekent Spirituele, Associatieve (sociale) en Individuele transformatie... dit alles moet bereikt worden door middel van de organisatie.

Maar, als je niet geïnteresseerd bent in transformatie, blijf dan thuis en verspil je tijd niet... Tijd is waardevol, het leven trekt snel voorbij, gebruik iedere minuut goed. Zorg dat iedere minuut, de beste minuut voor jou én alles om je heen is. Hou er een minimum aan sociale contacten op na. Verbindt je met zo weinig mogelijk. Er is alleen maar God... vrouw, man, dochter, zoon, dit, dat... het zijn slechts voorbij trekkende wolken. Concentreer je aandacht op God alleen. Richt je op God, doe belangeloze dienstverlening en wees gelukkig.

 

Nieuw Zeelanders : Hoe zit het met de Gouden eeuw, Swami ?

 

Sai Baba : Ja, hoe is het met de Gouden eeuw ? Wanneer komt 'ie ? Nee, het komt alleen wanneer jouw gedrag Goud is, wanneer je houding Goud is, wanneer je hart Goud is ! Leidt voorbeeldige levens. Ik wil dat jij je, als lid van de Sai organisatie, je goed gedraagt, een goede houding aanneemt. Verwijder boosheid, verwijder jaloezie, verwijder onoprechtheid en vijandschap, blijf ver weg van gemene en manipulatieve mensen... en de Gouden eeuw zal beginnen. Begeerte, boosheid, haat, jaloezie en zelfzucht - dit zijn de draden die een spinneweb rond jou weven. Verwijder deze en je bent vrij – smetvrij.

 

Nieuw Zeelanders : Zijn bhajans een goed tegengif tegen alle duivelse eigenschappen ?

 

Sai Baba : Ja, maar alleen wanneer ze met liefde gezongen worden... liefde voor God en liefde voor alles om jou heen. Het heeft geen zin om te zingen als een Nachtegaal, wanneer je je als een Kraai gedraagt ! Voer geen toneel als een filmster. Dat is verspilling van tijd voor iedereen ! Begin eerst liefde in jezelf aan te brengen, dan zal die liefde, via jouw stem, God beroeren. Hou je strikt aan Bhava, Raga, Tala (gevoel, melodie en ritme), dat zal God raken en alle toehoorders transformeren. Hou het levendig en laat het niet verdrinken in verdriet en medelijden... God wil jou medelijden niet. God wil jouw vreugde. Het is beter deze toespraak nu te beëindigen, te veel praten is niet goed.

 

Nieuw Zeelanders : Nog één vraag voor ons vertrek ?

 

Sai Baba : Ja, je mag alles vragen.

 

Nieuw Zeelanders : Wat zou ons dagelijks medicijn voor een Goddelijk leven moeten zijn ?

 

Sai Baba : Medicijn of Meditatie ? Je hebt beide nodig. Wees goed, doe goed, zie goed... Stop met vechten, houdt je aan de discipline van Sadhana (spirituele oefening), zing altijd de naam van God, heb ieder lief, dien een ieder..., accepteer alles dat je overkomt, als de wil van God, voor je eigen bestwil..., dan is er geen zorg, geen pijn. Maar, allereerst, handel altijd met waardigheid... je bent God, geen beest, geen beest.

 

Men should try to understand women, and women should try to understand men. It is the harmony, peace and mutual love between men and women that brings happiness and peace to the family. People want happiness in the family, but they do not lead exemplary lives. The fault lies with both the husband and the wife. (Sri Sathya Sai Baba, Ladies Day Discourse, Nov. 19, 1995)

 

Women should take the correct path then men will follow suit, as it is the women who have to take the leading role. The wife is half of the husband; if she becomes good, then her husband, who is the other half, will also become good (Sri Sathya Sai Baba, Ladies Day Discourse, Nov. 19, 1995)


Marriage means your whole life, a whole lifetime together, not just a few days, or a few weeks, or a few years. (Golden Age, pp. 140-143)

 
Sathya Sai Baba over Voeding

"Je moet je mond heel erg schoonhouden. De mond vormt de voornaamste toegangspoort voor voedsel, zodat je je tanden en mond zorgvuldig moet reinigen. Er mag geen geur uit iemands mond komen. Indien de mond niet schoon is, is de gezondheid niet goed. Wanneer de gezondheid slecht is en de maag niet goed werkt, kunnen zelfs jouw Goddelijke oefeningen niet juist zijn." SSN Fall 1984 P 33

Ik heb het belang van het opgeven van de gewoonte van het eten van niet-vegetarisch voedsel door mensen reeds benadrukt vanaf mijn vroege jeugd. Het eten van vlees bevordert dierlijke eigenschappen in een mens, waardoor hij zichzelf tot demonisch nivo verlaagt.

 

Het is een hartonterend aanzicht om koeien geslacht te zien worden en te dienen als voedsel voor de mens. De koe wordt al sinds de oudheid aanbeden als de moeder van Bharat (het heilige land India).

 

Het slachten van een koe is weerzinwekkend voor de cultuur van dit land. Het voorzien in drinkwater voor de mensen en het beëindigen van het doden van dieren voor voedsel zijn de twee primaire vereisten om dit land haar ongerepte glorie te doen herwinnen.

 

Geweld, in welke vorm dan ook, is kwaadaardig en het doden van een onschuldig dier is gelijkwaardig aan onverholen wreedheid.

 

Ik zegen de minister-president (van India) en verwacht van hem dat hij deze zaken verwezenlijkt tijdens zijn ambtsperiode.

 

Aldus Sai Baba tijdens een goddelijke toespraak in December 1994.

Wat betreft de zuiverheid van voedsel, gaf Bhagavan aan dat er zuiverheid van materialen, zuiverheid van pannen en zuiverheid van koken moet zijn.

 

Zuiverheid van koken is mogelijk indien de geest van degene die kookt zuiver is.

 

Alle drie de vormen van zuiverheid kunnen verzekerd worden, wanneer de vrouw van het gezin zelf kookt, maar niet wanneer een kok dat doet.

 

Jagadeesan

 
Sathya Sai Baba en bedrijfsleven

Het treurige is dat mensen het meest hachelijke deel van hun aardse loopbaan vergeten : de sleutel naar geluk en vrijheid. Men kán zich niet veroorloven om de vragen "Wie ben ik ?" "Waar ga ik naar toe ?" "Waar kwam ik vandaan ?" "Wat is de aard en het doel van dit alles ?" te vergeten.

Sai Baba

14 juli 1965

 
Sathya Sai Baba over Bhagavad Gita

 
Indiase geschriften

 
Sathya Sai Baba inspireert ...