Sathya Sai wants us to chant Veda's

Swami talks about the Veda's

 

Learn Veda Chanting

̱णप̍ति प्रार्थना

ga̱ṇapa̍ti prārthanā

श्री गु̱रु̱भ्यो नमः हरिः ओम्

om śrī gu̱ru̱bhyo̱ nama | hari om

Salutations spiritual teacher (Guru)

Gegroet geestelijk leraar (Guru)

̱णानां̄ त्वा ग̱णप̍तिगं हवामहे क̱विं क̍वी̱नामु̱̍मश्र̍वस्तमम् ।

ga̱ṇānā̎ṁ1 tvā3 ga̱ṇapa̍tig havāmahe2 ka̱vi ka̍vī̱nāmu̍pa̱ma4śra̍vastamam5

Gaapati, Lord of demi-gods and mantras1, we invoke2 you3, omniscient inspirer of intellect beyond comparison4; let us hear5 you

Gaapati, Heer over halfgoden en mantras1, wij roepen2 u3 aan, alwetende unieke4 bezieler van onze geest; laat u horen5

जये̱ष्ठ̱राजं̱ ब्रह्म̍णां ब्रह्मणस्पत̱ आ नः̍ शृ̱ण्वन्नू̱तिभि̍स्सिद̱ साद̍नम् ॥१॥

jye̱ṣṭha̱rāja̱ṁ1 brahma̍ṇāṁ2 brahmaaspata̱3 ā na̍ḥ5 śṛ̱ṇvan4nū̱tibhi̍s8sīda̱6 sāda̍nam7 1

Supreme Being1, hymn2, Lord of hymns3, hear4 our5 invocations, be seated6 in7 us, protect8 us, manifest your powers in us

OpperWezen1, vers2 en Heer van verzen3, hoor4 onze5 aanroepen, woon6 in7 ons, bescherm8 ons, openbaar uw macht in ons

प्रणो̍ दे̱वी सर̍स्वती̱ वाजे̍भिर्वा̱जिनी̍वती धी̱नाम̍वि̱त्र्य̍वतु ̱णे̱शाय̍ नमः

pra2o̍ de̱vī1 sara̍svatī̱ vāje̍bhir3vā̱jinī̍vatī | dhī̱4nāma̍vi̱try5a̍vatu6 | ga̱ṇe̱śāya̍ nama

Goddess1 Sara̍svatī, fill2 us with wisdom3 | Guardian5, protect6 our intellect4 (to think of God only) | Salutations Gaeśā

Godin1 Sara̍svatī, vul2 ons met wijsheid3 | Bewaker5, bescherm6 ons verstand4 (om slechts aan God te denken) | Gegroet Gaeśa

̱̱स्व̱त्यौ नमः । श्री गु̱रु̱भ्यो̱ नमः । हरिः ओम् ॥२॥

s̱a̱ra̱sva̱tyau nama | śrī gu̱ru̱bhyo̱ nama | hari om 2

Salutations Sarasvatī | Salutations Guru

Gegroet Sarasvatī | Gegroet Guru

शान्तिः̱ शान्तिः̱ शान्तिः̍

om śānti̱ḥ śānti̱ḥ śānti̍ḥ

Peace (to the body), Peace (to the mind), Peace (to the soul)

Vrede (aan het lichaam), Vrede (aan de geest), Vrede (aan de ziel)

 

Veda Union is an East European initative to unite Europe by means of Veda chanting.

 

Channels for practising Veda's

 

Sanskrit

SanskritDocuments.Org

Vertalen TheFreeDictionary

Vertalen SpokenSanskrit

Vertalen Monier (new)

 
Sing Bhajans for Sathya Sai Baba

Daily Live Prashanti Bhajans

Prashanti Mandir Bhajans

Bhajan Tutorials

Radio Sai Bhajans

Students Sing Bhajans

Sai Bhajan Network

Samskrit Bhajans - Vahini.org

Sathya Shivam Sundaram Bhajan Book

Bhajans - SaiBabaofIndia.com

Bhajans

Sai Austin Lyrics

Chord Finder

Love songs to God

Bhajanavali - Sai Bhajans

UK Bhajans

In the silence of the night I call your name, Kaliyuga Avatara

In the bright morning light, I call your name, Sathya Sai Avatara

Kaliyuga Avatara, Sathya Sai Avatara, Kaliyuga Avatara

There will come a time when men will ask...

Did such a being walk this earth ?

Did he do the things they say he did ?

Did love and truth take such his birth ?

Kaliyuga ...

Love all serve all, this your call my Lord

... this is your call my Lord

Sing the glory of the Lord and serve the Lord

Serve your fellow men

Kaliyuga ...

Start are many, sky is one

Visions are many, earth is one

Wishes ? are many, men is one

Names are many, God is one

....Ganapathi Vinayaka

Zorasthra Buddha Allah

Punjam Devi Sai Natha

Kali yuga ...

Seek Love my child, seek within

Seek Truth ..., Seek Peace ..., Seek God ...

Kaliyuga ..

Love my Lord, we will seek within

Truth ..., Peace ..., God...

Kaliyuga ..

In the silence ..

Kaliyuga ..

Om Sai Ram / Sathya Sai Avatara

 
Sathya Sai Baba Gayatri Meditation

Gayatri

Swami chants the Gayatri I

Swami talks about Gayatri I

Word by word translation

Swami talks about Gayatri I Swami talks about Gayatri II

 

Meditation

Jyoti Meditation Light Meditation

 

1. Zit met een rechte rug, je handen ontspannen in je schoot, met je rechter handpalm bovenop de linker, waarbij de duimen elkaar licht raken. Je ogen staren half gesloten naar beneden naar het tipje van je neus.

 

2. Breng je rechterhand omhoog met je duim tegen je rechter neusgat, de ringvinger tegen het linker neusgat, de middelvinger tegen je voorhoofd tussen de wenkbrouwen.

 

3. Sluit het rechter neusgat door er licht tegenaan te duwen en adem in door het linker neusgat en spreek tegelijkertijd in gedachten "SO".

 

4. Sluit het linkerneusgat door er licht met de ringvinger tegen te drukken, adem uit door de rechter en spreek tegelijkertijd in gedachten "HAM".

 

5. Adem in en uit met dezelfde snelheid. Houdt de adem niet vast. Door oefening zal de ademhaling langzamer en langzamer gaan. Draag je geest op de bewaker van je adem te zijn. Breng je geest naar het kruispunt van je neus en de bovenste lip om de ademhaling te aanschouwen.

 

6. Blijf dit doen gedurende 2 minuten.

Het woord 'jyoti' verwijst naar een vlam (van bijvoorbeeld een kaars). Doe deze oefening direkt na de So Ham ademhaling, zoals hierboven beschreven is.

 

1. Leg je rechterhand op je schoot, met de linker er bovenop en beide duimen elkaar licht rakend.

 

2. Zorg dat er een kleine vlam op comfortabele afstand brandt en staar in de vlam, totdat je voelt dat het beeld van de vlam helder in je geest afgebeeld staat.

 

3. Sluit je ogen langzaam en breng de jyoti (het beeld van de vlam) naar je hart. Aanschouw hoe een lotusbloem langzaam in je hart openvouwt. Het licht van de jyoti drijft alle 'donkere' gevoelens uit je hart. De Heer, Zelf, in al zijn glorie, blijkt middenin de opengevouwen lotusbloem van jouw gezuiverde hart plaatsgenomen te hebben !

 

4. Breng de jyoti naar je handen, zodat deze niet langer 'duistere' daden kunnen verrichten. En daarna naar je ogen en oren, zodat deze alleen nog zuivere en sacrale indrukken op kunnen doen. En vervolgens naar je mond, zodat jouw tong vriendelijk en waarheidminnend zal leren spreken. Breng de jyoti dan naar alle delen van je lichaam.

 

5. Nadat de jyoti al je lichaamsdelen bereikt heeft, breng je het naar je hoofd, vanwaar het straalt als een kroon van licht.

 

6. Laat de jyoti dan stralen naar bekenden, vrienden, vijanden en naar alle levende dingen.

 

7. Je kunt de vorm van God die jij lief hebt, vragen om plaats te nemen in het centrum van de jyoti.

 

8. Laat het gevoel en het idee toe, dat het licht ín jou, het universele licht is. Dezelfde Goddelijkheid in jou, in de vorm van jouw zelf, is naast jou en op welke plaats in het universum dan ook.

 

9. Keer terug naar het licht in je hart, met de Heer als haar stralend centrum en houdt het licht hier brandend tijdens al jouw wakkere uren.

 

10. Buig naar de Heer van het universum uit dankbaarheid dat hij jou genadig toeliet in meditatie.

 

11. Zit stil voor nog een paar momenten voordat je opstaat en verder gaat met de plichten die deze dag je brengt.

 

Wees gelukkig.

Héél gelukkig.

"Als je wérkelijk het geheim van Sadhana (spirituele discipline) wilt weten... het kan gedaan worden met heel eenvoudige methoden.

 

Maak bijvoorbeeld je geest rustig en stil voor een periode, zo kort als slechts elf seconden. Je kunt verlichting bereiken in zo een korte tijd. Verlichting kan niet worden bereikt door rusteloos te worden als een klok. Slechts elf seconden stilte van geest zijn genoeg.

 

Maar zelfs dat doen jullie niet. Je kunt een heleboel bereiken in deze korte tijd. Je kunt je Sadhana ook op déze manier uitvoeren.

 

Ontwikkel een onwankelbaar vertrouwen in Swami. Je zult dan zeker succes hebben met je Sadhana."

 

Sai Baba

28 juli 2007

 

Prayers